bursa escort bursa escort konya escort
Cbf Sürücü
+90 332. 248 18 17
Facebook Twitter

Teknik Özellikler


Anasayfa > Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Makine Boyu 2.40 Mt.
Çubuk İşleme Boyu 3 Mt.
Çubuk İşleme kapasitesi Max ø52
Kullanılan Yağ Hidrolik Yağ
İtici Motor 380 V./50 Hz. 0,18 Kw
Redüktör Rapid 1/50 E40
Yağ Pompası 2850 Rpm. /0,5 Hp. /220V

CBF
 
COMPACT BAR FEEDER CNC TORNA ÇUBUK SÜRÜCÜ
 
Ön Bilgi
 
Talaşlı imalat ile üretim gerçekleştiren çeşitli sektörlerde kullanılan CNC torna tezgahlarına 3 metrelik çubuk formundaki malzemenin sürülmesini sağlayan CBF Cnc Torna Çubuk Sürücü Sistemleri, içerdiği özel mekanizma sayesinde aynı işlevi gerçekleştiren diğer çubuk sürücülere oranla % 30 ila % 50 daha küçük boyutlara sahiptir. CBF Cnc Torna Çubuk Sürücü Sistemleri, boyutlarının küçük olması sayesinde üretim alanında benzer ürünlere nazaran daha az yer kaplamakta, böylece üretim alanının daha verimli kullanılabilmesi mümkün olmakta ve işletme maliyetlerinin azaltılması sağlanmaktadır.
 
CNC TORNALAR
 
Günümüzde talaşlı imalat gerçekleştiren birçok sektörlerde CNC torna tezgahları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. CNC torna tezgahları çalışması için gerekli komutları bilgisayar ortamında hazırlanan sayısal bilgiler aracılığıyla almakta ve el maharetiyle ulaşamayacak hassasiyette işleri kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapmaktadır. CNC torna tezgahları sayesinde üretimde kalite ve verimlilik üst seviyelere çıkartılabilmektedir.
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ VE AVANTAJLARI
 
Talaşlı imalatta kullanılan CNC torna tezgahlarının vazgeçilmez unsuru olan çubuk sürücüler ise seri imalatı kolaylaştırmakta, kısa sürede adetli işlerin zaman ve işgücü kaybına uğramaksızın bitirilmesini sağlamaktadır. 3 metrelik çubukların testerelerde kesilmesi yerine tek bir parça fire ile komple işleyerek malzeme kaybı azaltılmaktadır. Mevcut personelin daha verimli kullanılması sayesinde üretimin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
 
 
Ancak günümüzde kullanılan CNC torna çubuk sürücülerin kullanımı sırasında bir takım dezavantajlar ile karşılaşılmaktadır. Şöyle ki; günümüzde kullanılan çubuk sürücüler oldukça fazla yer kaplamaktadır. Boyutları 5 metreye ulaşabilen ve kimi zaman bağlandığı CNC torna tezgahının iki katından bile fazla yer kaplayan çubuk sürücüler, kullanıldığı işletmelerde büyük alanların işgal edilmesine sebebiyet vermektedir. CNC torna tezgahı ve çubuk sürücünün çevresinde uygun çalışma koşullarının sağlanabilmesi için bırakılması gereken boş alanlar da hesaplandığında üretim alanı oldukça verimsiz bir şekilde kullanılmaktadır.
 
MALİYETLER
 
Günümüzde sanayi sitelerinde uygun iş yeri bulma sıkıntısı ve yüksek maliyetler nedeniyle kullanım alanı büyük önem arz etmektedir. Satın alma ve kiralama bedellerinin yüksek olması üretim maliyetlerini de olumsuz yönde etkilemekte ve bu nedenle üretimi gerçekleştirmek için yeteri kadar geniş alanların sağlanması her zaman mümkün olamamaktadır. Benzer şekilde halihazırda üretimin devam ettiği işletmelerde de büyük boyutlu CNC torna tezgahı ve çubuk sürücü nedeniyle kapasitenin artırılması büyük bir sorun teşkil etmektedir.
 
CBF SİSTEM KAZANIMLARI
 
Günümüzde kullanılan CNC torna çubuk sürücüler hidrolik, zincirli ve servo motorlu olmak üzere farklı tahrik sistemlerine sahip olabilmektedir. Ancak söz konusu ürünlerin hepsi çalışma esnasında sarsıntılı ve gürültü çalışmakta ve bazı kısımlarından yağ kaçakları meydana gelmektedir. Sarsıntılı ve gürültülü çalışma ile yağ kaçakları nedeniyle üretim alanında çalışma şartları olumsuz yönde etkilenmekte ve çevre kirliliği oluşmaktadır. Yağ sarfiyatının fazla olması işletme maliyetlerinin de yükselmesine sebep olmakta ve üretim alanında biriken yağların temizlenmesi nedeniyle personele ek yük binmektedir.
 
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMLERİ yukarıda bahsedilen dezavantajların üstesinden gelebilen Cnc torna çubuk sürücü sitemidir. Boyutların küçük olması üretim alanının daha verimli bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmakta ve böylece yer gereksinimi azalmaktadır.
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMi sürücünün yaklaşık 240 cm olan uzunluğu sayesinde azalan yer gereksinimi, işletmelerde kapasite artırımının önünü açmakta, işyerleri için satın alma ve kiralama maliyetlerinin büyük oranda azalmasını sağlamakta ve böylece işletme giderlerinin düşürülmesine katkı sağlamaktadır.
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMi en önemli kısımlarından birisi de ön kısmında yer alan sarsıntı önleyici yataklama sistemidir. 4 pimle muhafaza edilen ve çift yönlü pistonla tahrik edilen sarsıntı önleyici yataklama sistemi iş parçası çubuğun sıkı bir şekilde tutulmasını sağlamakta ve böylece çalışma sırasında oluşabilecek sarsıntılar engellenmektedir. Sarsıntının engellenmesi oluşan gürültünün büyük oranda azalmasını sağlamakta ve daha elverişli çalışma şartları elde edilmektedir. Sarsıntının azalması sayesinde çubuk sürücü ünitenin zarar görmesi engellenmekte ve böylece tamir-bakım giderleri azalmaktadır.
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMİ’nin sağladığı avantajlardan birisi de yağ kaçaklarının büyük oranda ortadan kaldırılmasıdır. Yağ sızıntılarına sebep olabilecek bütün kısımları sızdırmazlık malzemeleri ile izole edilmiştir. Aynı zamanda yağ sızması yaşanabilecek tüm noktalar yağ seviyesinden ve yağ geçiş güzergahlarından mümkün olduğunca uzakta konumlandırılmıştır. Yapılan iyileştirmeler neticesinde yağ kaçakları büyük ortanda ortadan kaldırılmış ve böylece yağ sarfiyatı azaltılmıştır. Yağ kaçakları nedeniyle üretim alanına yağ sızması olmadığından daha temiz çalışma şartları sağlanmakta ve temizlik işlemleri için ek iş gücü gereksinimine gerek kalmamaktadır.
 
 
 
 
 
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMİNİ OLUŞTURAN PARÇALAR VE KISIMLAR
 
1 – Gövde
2 – Kapak
3 – Kontrol paneli
4 – Zincir mekanizması
5 – Çubuk yatağı
6 – Ürün çıkış haznesi
7 – Çift yönlü redüktörlü motor
8 – Sarsıntı önleyici yataklama sistemi
9 – İtici tırtıl
10 – Zincir
11 – İtici tırtıl kasnağı
12 – Çark
13 – Kapak yayı
14 – Pim
15 – Yatak
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMİ gövde , kapak , kontrol paneli , zincir mekanizması , çubuk yatağı , ürün çıkış haznesi , çift yönlü redüktörlü motor , sarsıntı önleyici yataklama sistemi , itici tırtıl , zincir , itici tırtıl kasnağı , çark , kapak yayı , pim  ve yataktan  oluşmaktadır.
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMİ gövdesinin  üst kısmında iş parçası çubuğun konumlandırıldığı çubuk yatağı  bulunmaktadır. Çubuk yatağının  CNC torna tezgahının bulunduğu taraftaki ucunda sarsıntı önleyici yataklama sistemi  ve ürün çıkış haznesi  yer almaktadır. Çubuk yatağının  diğer ucunda ise içerdiği itici tırtıl  sayesinde iş parçası çubuğun sürülmesini sağlayan ve gövde  boyunun kısalmasında etkili olan zincir mekanizması  yer almaktadır. 
 
CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMİ’nde ürün çıkış haznesinin  önünde yer alan ve çalışma sırasında iş parçası çubuğu kavrayarak sarsıntıyı engelleyen sarsıntı önleyici yataklama sistemi , karşılıklı konumlandırılan iki adet yatak , bu yatakların birbirine yaklaşıp uzaklaşmasını sağlayan dört adet pim  ve sisteme tahrik veren çift yönlü redüktörlü motor  içermektedir.
 
 
 
 
ÖZET
 
Talaşlı imalat ile üretim gerçekleştiren çeşitli sektörlerde kullanılan CNC torna tezgahlarına 3 metrelik çubuk formundaki malzemenin sürülmesini sağlayan CBF ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMİ, içerdiği özel mekanizma sayesinde aynı işlevi gerçekleştiren diğer çubuk sürücülere oranla % 30 ila % 50 daha küçük boyutlara sahiptir. Kompakt CNC torna çubuk sürücü, boyutlarının küçük olması sayesinde üretim alanında benzer ürünlere nazaran daha az yer kaplamakta, böylece üretim alanının daha verimli kullanılabilmesi mümkün olmakta ve işletme maliyetlerinin azaltılması sağlanmaktadır.
 
CBF COMPACT BARFEEDER ÇUBUK SÜRÜCÜ SİSTEMLERİ
 
Firmamız 30 seneyi aşkın tecrübesiyle cnc çubuk sürücü sistemlerinde çığır açacak yepyeni bir model hizmetinize sunmaktadır.
     PD-1809 Çubuk Sürücü Sistemi; 3mt’ lik çubuğu sürebilen 2.40 mt boyundaki en kısa sürücüdür.
 
NEDEN CBF ?
• Gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki 3.50 ila 5.00 metre arası uzunluğundaki,oldukça uzun ve çok büyük oranda yer kaybına yol açan çubuk sürücü sistemlerine göre çok daha kısa ve % 50 ye varan oranlarda yer tasarrufu sağlaması. 
• Daha az yerde ,daha çok makine kullanımı alanı sağlayarak maliyetleri düşürmesi ve üretim kapasitesini arttırarak daha fazla kazanç imkanı sağlaması 
• Kullanım kolaylığı ve sessiz çalışma 
• Vibrasyonu azaltan ön yataklama sistemi
seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri gay hikayeleri lezbiyen hikayeleri porno hikayeleri porno izle porno izle porno izle konya escort konya escort konya escort konya escort bursa escort
bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort